Spreading Words

 

 

 

 

 

 

|spreading words|

The Malta Council for Culture and the Arts is launching the Spreading Words scheme, the latest strand to be introduced to the Malta Arts Fund.

Spreading Words was devised to offer support to authors, translators and publishers for the translation of works written in Maltese. With a total annual allocation of €20,000, Spreading Words will help bring outstanding works in Maltese language closer to new and wider audiences, locally and overseas.

Despite Malta having a relatively young literary tradition, it is nonetheless developing steadily and vigorously. Maltese literature is primarily written in the vernacular – the smallest official language of the EU – which means it has a limited reading audience. The translation of local works will therefore help to bridge the language barrier. The aim of this fund is to make Maltese literature accessible to new reading communities, which will in turn expand and strengthen the Maltese literary scene. Spreading Words will provide a viable opportunity for authors writing in the Maltese language to break into new markets.

Spreading Words will operate under a proposal-based screening process, which will take place every six months. Applicants may apply for a Translation Grant or a Sample Translation Grant. This includes prose, poetry or plays, including literature for children and young adults as well as literary non-fiction.

Submitted proposals must detail the importance of the translation project, the relevance of the work to the intended target audience, and the reasons why financial support is required. Funding decisions will be made according to the excellence of the works in question, coupled with the strength of information submitted. Priority shall be given to outstanding works of contemporary Maltese literature and to books introducing the author's work into new languages.

The first submission deadline will be on the 1st of March 2013. Applications must be delivered by hand by 12pm (noon) to the Casa Gaspe, 230 Republic Street, Valletta, VLT 1116.

For further information on the Spreading Words support grant, including proposal criteria and full terms and conditions, download the Spreading Words Guidelines.

--------------------------------------------------------------------------------


Photo by DOI - Clodagh Farrugia O'Neill

 


|spreading words|

Il-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti qed iniedi l-iskema Spreading Words, bħala parti mill-Malta Arts Fund. Spreading Words tfassal biex bħala għajnuna lill-awturi, it-tradutturi u l-pubblikaturi għat-traduzzjoni ta’ kitbiet bil-Malti għal lingwi oħrajn. B’fond annwali ta’ €20,000, Spreading Words se jgħin biex xogħlijiet mill-aqwa ta’ awturi Maltin jilħqu udjenzi oħrajn kemm f’Malta kif ukoll barra minn Malta.

Malta għandha tradizzjoni letterarja relattivament żagħżugħa, però li qed tiżviluppa b’enerġija u ħeffa kbira. Il-letteratura Maltija tinkiteb primarjament bil-Malti, l-iżgħar lingwa uffiċjali fl-Unjoni Ewropea, u għaldaqstant għandha udjenza limitata ta’ qarrejja. Għaldaqstant, it-traduzzjoni ta’ xogħlijiet Maltin tgħin biex il-letteratura Maltija tkun aktar aċċessibbli għal komunitajiet ġodda ta’ qarrejja li qatt ma missew magħha. Dan se jwassal għall-ftuħ u t-tisħiħ tax-xena letterarja Maltija. Spreading Words joffri opportunità vijabbli għall-kittieba li jiktbu bil-Malti biex jidħlu fi swieq ġodda.

Spreading Words se jevalwa l-proposti li jirċievi kull sitt xhur. L-applikanti jistgħu jitolbu għajnuna għat-traduzzjoni ta’ xogħol sħiħ jew kampjun, fir-riward ta’ xogħlijiet ta’ proża, poeżija jew teatru, fosthom letteratura għat-tfal, l-adolexxenti u ż-żgħażagħ, u xogħlijiet letterarji mhux fittizji.

Il-proposti jridu jispjegaw l-importanza tal-proġett ta’ traduzzjoni, ir-rilevanza tax-xogħol għall-udjenza li huwa maħsub għaliha, u għaliex il-proġett jeħtieġ għajnuna finanzjarja. Id-deċiżjonijiet fuq it-tqassim tal-fondi jittieħdu skont il-kwalità tax-xogħlijiet u l-informazzjoni mogħtija. Se tingħata prijorità lil xogħlijiet ta’ letteratura Maltija kontemporanja li jintroduċu x-xogħol ta’ awtur jew awtriċi lil udjenzi f’lingwi ġodda.

L-ewwel sejħa għall-proposti għal dan il-fond tagħlaq fl-1 ta’ Marzu 2013. L-applikazzjonijiet iridu jittieħdu personalment Casa Gaspe, 230 Triq ir-Repubblika, il-Belt, VLT1116 sa nofsinhar (12.00pm).

Għal aktar tagħrif dwar l-iskema ta’ fondi Spreading Words, fosthom il-kriterji biex tapplika u r-regoli u l-kundizzjonijiet, niżżel il-linji gwida ta' Spreading Words.